e

Tekst: Bestuurssecretaris Henny de Lang.

In de maanden voorafgaand aan het jubileumjaar 2020 was het binnen onze vereniging een drukte van belang. Er werd stevig gerepeteerd voor het jubileumconcert onder leiding van Patrick van der Linden aan het door de koorleden uitgekozen repertoire en aan de Sura Cantate van Patrick van Deurzen. Er was er ook hard gewerkt aan de fondsenwerving en sponsoring. Een grote som geld was bij elkaar gebracht, afkomstig van de gemeente Dordrecht, institutionele fondsen, sponsoren en leden van de Club van € 100. Ons jubileumjaar werd gekoppeld aan Dordrecht 800, dat een feestjaar voor de hele stad beloofde te worden. De jubileumcommissie had veel energie gestoken in het voorbereiden van de feestavond en andere activiteiten. De reiscommissie was druk doende met het regelen van de concertreis naar Duitsland. Er werd koortsachtig gewerkt om het jubileumboek op tijd af en bij de uitgever te krijgen.

De eerste activiteit van het jaar was een kinderkunstproject van ToBe. Kinderen uit diverse wijken maakten panelen over het leven van Sura, die MOV kon gebruiken voor haar activiteiten en PR.

Op zaterdag 15 februari konden de kunstwerken van de kinderen worden bewonderd tijdens het mini symposium ‘Sporen van Sura het begin van Dordrecht’ in de Trinitatiskapel. Deze activiteit kwam tot stand in samenwerking met de Vereniging Oud Dordrecht en de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk, Dordrecht. De genodigden konden op deze middag kennis maken met de nieuwe compositie van Patrick van Deurzen. Behalve enkele interessante lezingen liet een selectie uit MOV, onder leiding van de componist en met Gerben Mourik aan het orgel, drie fragmenten uit de Sura Cantate horen, toegelicht door de componist.

En toen kwam het jubileumconcert, het hoogtepunt van het jaar. Alles leek goed te verlopen en iedereen was bijzonder gemotiveerd. Op de middag van de generale repetitie in de Antoniuskerk, op donderdag 12 maart, repeteerde het orkest, terwijl tegelijkertijd de regering een persconferentie belegde in verband met het snel oprukkende coronavirus. De maatregelen die de regering, bij monde van premier Rutte en minister Bruins, aankondigde waren zeer ingrijpend en voor onze vereniging desastreus. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen werden met onmiddellijke ingang verboden. Dit betekende dat het jubileumconcert moest worden geannuleerd en hetzelfde gold voor de feestavond een dag erna. De schok was groot en het kostte even tijd om het door te laten dringen.

Voorlopig zat het er niet in om bij elkaar te komen, laat staan een concert te geven. Gerepeteerd werd er nog wel, via Zoom, een bijzondere gewaarwording, maar allesbehalve bevredigend. De koorleden konden elkaar niet horen, alleen de dirigent. Deze deed zijn best om er het beste van te maken, maar ook voor hem was het verre van ideaal.
Gehoopt werd aanvankelijk dat de uitvoering van Die Schöpfung van Haydn op 4 juni wel door kon gaan en dat het jubileumconcert naar het najaar verplaatst kon worden.

Net voor de zomervakantie kwamen de repetities in de Open Hof Kerk weer op gang met kleine groepen en dat werd in augustus voortgezet. Er was een kleine hoop dat het virus langzaam onder controle zou komen en dat er op 24 oktober een concert met orgelbegeleiding zou kunnen worden gegeven (Mis van Dvořák en Geistliches Lied van Brahms) en op 17 december een carolconcert. Het heeft niet zo mogen zijn. Het virus beleefde een tweede golf en op 14 oktober kwam er een noodverordening, waardoor repetities en concerten weer onmogelijk werden.
Wel mogelijk waren groepslessen voor maximaal acht personen gegeven door Patrick van der Linden en een zangpedagoog met als repertoire koralen en carols. Dit heeft helaas niet lang mogen duren, want door de alsmaar verslechterende situatie rondom Corona, werd dit niet meer toegestaan. Opnieuw werd er geprobeerd om een alternatief voor de repetitie te organiseren, maar toen werd onze dirigent ziek en vervielen de bijeenkomsten tot aan het einde van het jaar. Het werd helaas een stille Kerst, in tegenstelling tot de vorige jaren.