e

Contact

  /  Contact
Neem contact met ons op

Merwe’s Oratorium Vereniging te Dordrecht heeft momenteel plaats voor nieuwe leden.
Aanmelden kan via de ledensecretaris José Elbers, Ledensecretariaat MOV, telefoon 06-20395679 of (bij voorkeur) per e-mail naar [email protected]. Of mail naar [email protected].

  • Het inschrijfformulier voor gewoon lid kan hier gedownload worden.
  • Het inschrijfformulier voor projectlid kan hier gedownload worden.

Alvorens men toegelaten wordt als (project)lid dient men een stemtest af te leggen.

Indien men na de stemtest besluit lid te worden zijn de inschrijfkosten € 15,00.
De contributie bedraagt € 31,- en is bij vooruitbetaling te voldoen d.m.v. periodieke overschrijving op girorekening NL 84 INGB 000056 37 27
De kosten voor aanschaf of huur van bladmuziek komen voor rekening van de leden.

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van kopje.