e

Donateurs en sponsors

  /  Donateurs en sponsors

MOV is een springlevende meer dan 100-jarige amateurkunstvereniging, die haar publiek graag trakteert op mooie concerten en daarmee bijdraagt aan de culturele programmering in Dordrecht en de Drechtsteden.

Voor een concert wordt enorm veel werk verzet. Op bestuurlijk en organisatorisch vlak zijn vele handen nodig om alles in goede banen te leiden. Je staat er als concertganger misschien niet bij stil, maar dit werk wordt allemaal gedaan door vrijwilligers; het bestuur, bijgestaan door leden in, al dan niet, structurele werkgroepen en commissies. Wij prijzen ons gelukkig met veel actieve leden die daarbij helpen.

De enige betaalde krachten zijn onze dirigent, onze repetitor en andere professionals die wij voor de concerten (orkest, solisten) of b.v. voor stemvorming en workshops inhuren.

Daarbij volgen wij de regels van de KCZB die gerelateerd zijn aan de Fair Practice Code die in 2017/18 is opgesteld voor de culturele sector. Door corona is het belang van een rechtvaardige beloning voor de, in deze sector veelal als zzp’ers werkende, hoogopgeleide, professionals, alleen nog maar duidelijker geworden.

Een concert vraagt dan ook financieel veel van de vereniging. Naast de inkomsten uit de entreegelden en de incidentele activiteitensubsidie van de gemeente Dordrecht, leggen we per concert uit eigen middelen meestal nog eenzelfde bedrag als de totale opbrengst van de toegangskaarten bij! En soms zelfs nog meer…

Wij kunnen financiële steun van particulieren en bedrijven die MOV en de klassieke koorzang in Dordrecht en de Drechtsteden een warm hart toedragen, dan ook heel goed gebruiken! Daarvoor hebben wij de Stichting Vrienden MOV in het leven geroepen.

Donateurs

Particulieren kunnen door vriend te worden van MOV het koor steunen. Al vanaf € 15,- per jaar bent u vriend, meer mag natuurlijk ook. Ook incidentele donaties zijn welkom. Deze donaties lopen via de Stichting Vrienden van MOV. Informatie vindt u hier.

Sponsors

Het sponsoren van MOV betekent dat bedrijven of instellingen hun naam verbinden aan ons koor. Een koor dat leden en bezoekers uit Dordrecht, Drechtsteden en nog daarbuiten trekt vanwege de programmering van concerten van hoog niveau, met een prachtige klankkleur.

Voor bedrijven zijn er door de Stichting Vrienden van MOV diverse sponsorpakketten samengesteld. U kunt deze hier downloaden.

Een op uw bedrijf en uw wensen afgestemd arrangement is altijd mogelijk. Neem hiervoor contact op met de Stichting.

De afgelopen jaren mochten wij bijdragen ontvangen van onder andere:

Houtgroep van Drimmelen

Borsboom & Hamm Advocaten

Stichting Vrienden van MOV

Neem voor informatie contact op met de Stichting Vrienden van MOV. Het formulier voor een nieuwe donateur van de Stichting kunt u hier downloaden.

Bestuursleden van Stichting Vrienden van Merwe’s Oratorium Vereniging te Dordrecht:

Voorzitter: Theo Wubbolts
Secretaris: Wilma Smouter ([email protected])
Penningmeester: Klaas Booy
Algemene leden: Erica Nagtegaal, Wieny Blanken

Comité van Aanbeveling MOV

Mw. M. Nonhebel, notaris
Mw. M. den Hartog, organist, klavecinist
Dhr. P.J. van Drimmelen, directeur
Dhr. C.J. Rovers, huisarts
Dhr. B.H.J.M. van der Meer, oud-notaris