e

Donateurs en sponsors

  /  Donateurs en sponsors

Donateurs

Het behoeft geen betoog dat er voorafgaand aan een concert enorm veel werk wordt verzet. Op bestuurlijk en organisatorisch vlak zijn vele handen nodig om alles in goede banen te leiden om het tot een welslagen te laten komen. Dat klinkt zo logisch dat je er als concertganger eigenlijk niet bij stil staat. Merwe’s Oratorium Vereniging prijst zich gelukkig dat haar leden ‘vele handen maken licht werk’ als adagium hanteert…

In de afgelopen jaren is er op cultuur, zowel op landelijk als plaatselijk niveau, enorm bezuinigd. Hoewel MOV niet heeft bezuinigd op de kwaliteit van de concerten, hebben die bezuinigingen een enorme wissel getrokken op de inkomsten van de verenigingskas. Per concert legt MOV er uit eigen middelen meestal nog eenzelfde bedrag aan de prijs van een toegangskaart bij! En soms zelfs nog meer…

Particulieren kunnen door donaties het koor steunen, en deze donaties lopen via de Stichting Vrienden van MOV. Financiële ondersteuning van MOV betekent dat het Dordtse publiek – en daarbuiten – blijvend verzekerd is van kwalitatief verantwoorde kooruitvoeringen.

en sponsors

Zoals vrijwel alle verenigingen in Nederland is ook MOV gebaat bij financiële ondersteuning. Dat is nodig omdat oratoriumkoren te maken hebben met hoge gages van begeleidingsorkesten en solisten. Om kwaliteit te kunnen blijven leveren aan het publiek, zoekt MOV sponsors en donateurs. Het sponsoren van MOV betekent dat bedrijven of instellingen hun naam verbinden aan een ‘professioneel’ koor met een prachtige klankkleur.

Voor bedrijven zijn er door de Stichting Vrienden van MOV diverse sponsorpakketten samengesteld. U kunt deze hier downloaden.

De afgelopen jaren mochten wij bijdragen ontvangen van onder andere:

Houtgroep Van Drimmelen

Borsboom & Hamm Advocaten