e

Op 12 maart 2020 moesten wij helaas besluiten ons Jubileumconcert op 13 maart 2020 af te gelasten vanwege de coronamaatregelen die op die dag afgekondigd werden. In de periode daarna bleek dat het virus en de daarbij horende restricties voor langere tijd gevolgen zouden hebben voor het functioneren van ons koor en voor de organisatie van concerten. Wij hebben inmiddels besloten om ons concert te verplaatsen naar 19 november 2021. We hopen dan onder aanvaardbare omstandigheden ons concert te organiseren en kunnen ook de relatie houden met de viering van het 800-jarig bestaan van de stad Dordrecht, dat ook naar 2021 is verplaatst. Enig voorbehoud blijft uiteraard op zijn plaats gezien de ontwikkelingen rond corona.