e

Patrick van der Linden wenst cultuur voor iedereen. Eerste stap wordt gezet.
Op 20 januari 2023 zal dirigent Patrick van der Linden, na 16 jaar, zijn laatste concert geven met Merwe’s Oratoriumvereniging MOV. Het koor zal onder begeleiding van orkest Ars Musica het oratorium “Paulus” uitvoeren van Felix Mendelssohn Bartholdy. Het concert vindt plaats in de Augustijnenkerk te Dordrecht.

Iedereen is bij zo’n concert welkom, maar veel Dordtenaren zijn niet in staat om te gaan luisteren, om wat voor reden dan ook. Het is de wens van Patrick dat juist zij die zelden of nooit een concert bezoeken bij zijn afscheidsconcert worden betrokken. In samenwerking met koor, orkest én het Dordrechts Museum worden rondom het concert daarom activiteiten georganiseerd. De gemeente Dordrecht heeft toegezegd bij te dragen in de kosten.

Om onderlinge verbinding tot stand te brengen zijn organisaties in de wijk Krispijn benaderd. Zij verzamelen buurtbewoners die belangstelling hebben om repetities van het koor bij te wonen en er zelfs aan deel te nemen! Er worden liederen uit verschillende culturen gezongen, en verhalen verteld door een wijkbewoner uit Kameroen.

Als eerste stap repeteert het koor woensdag 21 december in De Buitenwacht, intercultureel en interreligieus centrum in Krispijn, Bosboom Toussainstraat 67. Aanvang om 9.30 uur.
Daarna zullen op woensdag 11 januari (Buitenwacht, om 13.00 uur) en vrijdag 13 januari (Groeituinen Dordrecht om 11.00 uur) nog twee repetities volgen. Groeituinen Dordrecht staat bekend als “de (moes-)tuin waar iedereen uit de wijk Krispijn kan groeien”, Patersweg 53.
Ter afsluiting van de repetities wordt op woensdag 18 januari 2023 een klein concert gegeven in het Dordrechts Museum, in combinatie met een rondleiding. Voor vervoer van de bewoners die dit graag willen meemaken, wordt gezorgd.

Koor en dirigent hopen op een mooie, laagdrempelige afsluiting van een fijne samenwerking.
Volg voor latere informatie Facebook of kijk op deze site.  Voor verdere informatie: Hylkje Eppinga tel. 0618633863   José Elbers tel.0620395679