e

Zo rond 1 uur op zaterdagmiddag 15 februari verzamelden zich zo’n 40 stadswandelaars bij de Trinitatiskapel in de Vriesestraat. Onder leiding van gidsen van Oud-Dordrecht gingen ze een soort spoorzoeken. Sporen van Sura in Dordrecht bekijken.

Een mooie impressie van deze dag kunt u in het volgende filmpje van RTV-Dordrecht bekijken https://www.rtvdordrecht.nl/verenigingen-verenigen-zich-door-sura/nieuws/item?1153534

De legende van Sura hoort onlosmakelijk bij de stad. Zij zou de bouw van de Grote Kerk hebben gefinancierd en om haar vermeende rijkdom zijn vermoord. Maar op miraculeuze wijze geeft zij de rechtszaak voor de moordenaars een andere wending en schenkt hen vergiffenis en brengt verzoening onder het volk. En natuurlijk zijn er in de Grote Kerk van Dordrecht nog sporen van haar te zien. Daar gaan de wandelaars heen en naar Museum Hof van Nederland en enkele andere plekken waar nog iets van Sura terug te vinden is.


Maar de wandelaars zijn niet alleen op zoek, ze zijn ook op weg naar iets. Want om 3 uur start in de Trinitatiskapel een mini-symposium over Sura. Drie Dordtse culturele verenigingen hebben dit georganiseerd; de 100-jarige Merwe’s Oratorium Vereniging (MOV), de Vereniging Oud-Dordrecht (VOD) en de Vereniging Vrienden Grote Kerk Dordrecht (VVGKD) hebben de handen ineen geslagen om activiteiten te ontwikkelen in het kader van Sura en daarmee ook in het kader van 800 jaar Stad.
Ca. 100 mensen verzamelen zich even na drieën in de Trinitatiskapel. Onder leiding van ceremoniemeester Dirk Louter van MOV wordt daar een boeiend programma uitgerold waarin cultuurhistorie, beeldende kunst en muziek tot combinatie worden gebracht. En dat alles rond het thema Sura.
Het inhoudelijke programma wordt afgetrapt door Theo Pronk van de VOD.

Hij vertelt over de ontstaansgeschiedenis van Dordrecht aan de hand van historische gegevens en beelden over de landschappelijke ontwikkeling, met name de loop van de rivieren. Hij laat zien dat op een bepaald moment de geografische omstandigheden voor de ontwikkeling van een grotere “stad” (max. enkele duizenden mensen) ideaal waren en dat op die basis de nederzetting steeds verder groeide. En bij die groeiende ontwikkeling hoorde niet alleen een kerk, maar ook een verhaal. Een verhaal over deugdzaamheid, over verzoening, vergeving en zingeving. In een stad die het waard was om in te wonen en te werken, en ook om zich te ontwikkelen en van betekenis te zijn voor de omgeving. Om daarmee 800 jaar geleden ook gezien te worden als zodanig door de machthebbers en stadsrechten te krijgen waarmee het zich nog verder kon ontwikkelen.
En op die basis zijn nu 3 verenigingen activiteiten aan het ontwikkelen.

De drie voorzitters van de betrokken verenigingen vertelden in korte interviews over wat zij doen in het kader van 800 jaar stad. De voorzitter van MOV wees daarbij met name op het Jubileumconcert op 13 maart, waar de speciaal voor dit doel geschreven Sura Cantate ten gehore wordt gebracht. De voorzitter van de VVGKD wees vooruit naar een prachtig spektakel in het najaar, als bij de Grote Kerk ter plekke een nieuwe klok zal worden gegoten. En Charlotte Ritter, de voorzitter van de Vereniging Oud-Dordrecht kondigde een symposium aan in juni over het begin van Dordrecht in lijn met de lezing van Theo Pronk. De drie voorzitters boden hun activiteiten voor 800 jaar stad symbolisch aan wethouder Sleeking aan, die hen hiervoor hartelijk bedankte en daarbij de betekenis van de viering van 800 jaar Stad nog eens toelichtte.
Daarna was het de beurt aan de beeldende kunst. Yara Winkelaar van ToBe lichtte het zogenaamde Kinderkunstproject toe, dat in samenwerking met MOV tot stand wordt gebracht. In dit project worden in vier wijken door verschillende doelgroepen (met name kinderen) panelen gemaakt met taferelen en voorstellingen van het verhaal van Sura. Yara presenteerde een aantal van deze panelen.

Duidelijk was dat de kinderen en deelnemers zich goed ingeleefd hadden in het verhaal met levendige voorstellingen van het mes waarmee Sura vermoord zou zijn, de geldstukken waarmee de bouw van de kerk betaald werd, het bouwproces van de Grote kerk etc.. De kleurige panelen vertelden ieder een eigen, indringend deel van het verhaal en vormden daarmee een prachtig decor voor het mini-symposium.
Als laatste inhoudelijk onderdeel hiervan kwam componist Patrick van Deurzen aan het woord. Hij vertelde de aanwezigen over hoe de Sura Cantate tot stand was gekomen en wat de belangrijkste muzikale thema’s zijn. Kern van het verhaal van de Cantate is de gang van donker (moord, galg, straf) naar het licht (vergeving, verzoening, liefde). Wel met een ondertoon dat mensen niet echt veranderen en dat er de mogelijkheid blijft om weer in het donker te vervallen. Hij gaf een korte samenvatting van de zes delen van de Cantate. Ten slotte leidde hij als dirigent een kleinkoor van MOV in het laten horen van enkele illustratieve fragmenten uit de Cantate.


Zo tegen vijven kwam er een einde aan deze leerzame en ontspannen middag. Dat wil zeggen aan het meer formele deel. Velen bleven nog gezellig hangen en napraten bij een borrel en hapje, geserveerd door Jan Lokhorst en de andere gastvrije mensen van de Trinitatiskapel. Een in alles geslaagd mini-symposium werd zo in stijl afgesloten!

Alle foto’s zijn vervaardigd door Teus de Groot