e

Najaarsconcert

  /    /  Najaarsconcert

09

februari
Op donderdag 1 juli 2021 zal MOV een zomerconcert presenteren in de Augustijnenkerk te Dordrecht, waarbij de Mis in D van Antonin Dvořák wordt uitgevoerd. Op verzoek van een bevriende architect die een kapel bij diens kasteel in Luzany had gebouwd, schreef Dvořák (geboren in 1841-1904 in Bohemen, nu Tjechië) voor de intieme beslotenheid van deze kapel zijn hart­verwarmende Mis in D. Het is een fijnmazig werk, rijk aan expressie, dat alle kenmerken van zijn grotere romantische werken bezit. Dvořák werd geïnspireerd door de volks­muziek van Moravië en Bohemen, maar ook door zijn religieuze achtergrond. Dirk Luijmes (organist) verleent zijn medewerking aan dit concert. Muzikale leiding Patrick van der Linden.