e

Wie wij zijn

  /  Wie wij zijn

 

Merwe’s Oratorium Vereniging – Dordrecht, opgericht in 1920 – is een gemengd koor dat op een hoog amateurniveau repertoire brengt van Bach tot Vasks. In 2020 (en door corona in 2021) vierden wij ons honderdjarig bestaan.

Ons koor, bestaande uit zo’n 70 leden, heeft als doelstelling koormuziek voor een breed publiek te presenteren. Niet alleen staat het klassieke oratoriumrepertoire uit vroeger tijden op onze lessenaar, maar met regelmaat verrassen we zowel het publiek als onszelf met meer hedendaagse werken uit de 20e en 21e eeuw. Een hoogtepunt daarvan was de, voor ons jubileum door Patrick van Deurzen gecomponeerde, Sura Cantate.

Merwe’s Oratorium Vereniging staat bekend als kwaliteitskoor in de regio en de leden komen dan ook uit de wijde omgeving van Dordrecht. Het koor heeft een sterke binding met de stad Dordrecht. Bij de viering van 800 jaar stad en 100 jaar MOV zijn er projecten met andere partners in de stad gerealiseerd.

Als vereniging besteden we veel aandacht aan de verbinding met elkaar. Veel leden dragen vrijwillig bij om de activiteiten van het koor mogelijk te maken. Deze actieve betrokkenheid bij de vereniging en elkaar is belangrijk. Daarnaast besteedt het koor zowel tijdens repetities als workshops aandacht aan stemvorming en andere muzikale vaardigheden.

Sinds januari 2006 zingen we onder de bezielende leiding van Patrick van der Linden die ons echter eind januari 2023 zal verlaten. Hij wordt opgevolgd door Gilles Michels.

 

Lid worden?

MOV wil de zangtraditie voortzetten en overdragen aan nieuwe koorzangers en heet daarom aspirant leden van harte welkom. Je kunt daartoe vrijblijvend twee à drie repetities bij komen wonen en na een eenvoudige stemtest lid worden.

Wie is toegelaten zal ook thuis moeten studeren: tijdens de repetities wordt zo min mogelijk tijd besteed aan partijstudie. De dirigent werkt met een gedetailleerde repetitieplanning, zodat ieder koorlid precies weet welke delen (of zelfs maten) hij of zij thuis moet oefenen. Aanwezigheid bij de repetities is zeer belangrijk, vanwege de vele aanwijzingen die de dirigent dan geeft en voor een evenwichtige koorklank.

MOV repeteert op donderdagavond in de kerkgebouw de Open Hof, Herschelstraat 27, 3318 VA Dordrecht, van 19.:55 tot 22:15 met een kwartier koffie/theepauze. Naast de gewone repetities op donderdagavond, wordt er enkele keren voor een concert op een zaterdag gerepeteerd. Deze repetitie duurt dan van 09.30 uur tot circa 13.00 uur.

 

Bestuur

Gerard de Lang voorzitter
Henny de Lang bestuurssecretaris
José Elbers ledensecretaris
Lucie Louter concertsecretaris
Jeannet Bond bibliothecaris
Cees van Veen 1ste penningmeester
Roel Lubbers 2de penningmeester

Voor informatie over lidmaatschap [email protected]

Voor contact met het bestuurssecretariaat [email protected]

Voor informatie over concerten [email protected]

Voor informatie over kaartverkoop [email protected]