e

Wie wij zijn

  /  Wie wij zijn

Koor: wie zijn wij?

Merwe’s Oratorium Vereniging – Dordrecht, opgericht in 1920 – is een gemengd koor dat repertoire brengt van Bach tot Vasks. MOV zingt op een hoog amateurniveau onder bezielende leiding van Patrick van der Linden sinds 1 januari 2006.

MOV wil de traditie voortzetten en overdragen aan nieuwe koorzangers en heet daarom aspirant leden van harte welkom. Je kunt daartoe vrijblijvend twee à drie repetities bij komen wonen en na een eenvoudige stemtest lid worden.

Wie is toegelaten zal ook thuis moeten studeren: tijdens de repetities wordt zo min mogelijk tijd besteed aan partijstudie. De dirigent werkt met een gedetailleerde repetitieplanning, zodat ieder koorlid precies weet welke delen (of zelfs maten) hij of zij thuis moet oefenen. Aanwezigheid bij de repetities is zeer belangrijk, vanwege de vele aanwijzingen die de dirigent dan geeft en voor een evenwichtige koorklank.

MOV repeteert op donderdagavond in de kerkgebouw de Open Hof, Herschelstraat 27, 3318 VA Dordrecht, van 20:00 tot 22:15 met een kwartier koffie/theepauze. Naast de gewone repetities op donderdagavond van 19.55 uur tot 22.15 uur, wordt er enkele keren voor een concert op een zaterdag gerepeteerd. Deze repetitie duurt dan van 09.30 uur tot circa 13.00 uur.

Bestuur

Piet van Hartingsveldt voorzitter
Henny de Lang bestuurssecretaris
Rieta de Stigter ledensecretaris
Lucie Louter concertsecretaris
Jeannet Bond bibliothecaris
Peter Bogaerds 1ste penningmeester
Roel Lubbers 2de penningmeester

Voor informatie over lidmaatschap [email protected]

Voor contact met het bestuurssecretariaat [email protected]

Voor informatie over concerten [email protected]

Voor informatie over kaartverkoop [email protected]