e

Op 12 maart jl. moesten wij helaas besluiten ons Jubileumconcert op 13 maart af te gelasten vanwege de coronamaatregelen die op die dag afgekondigd werden. In de periode daarna bleek dat het virus en de daarbij horende restricties voor langere tijd gevolgen zouden hebben voor het functioneren van ons koor en voor de organisatie van concerten.

Wij hebben inmiddels besloten om ons concert te verplaatsen naar 12 maart 2021. We hopen dan onder aanvaardbare omstandigheden ons concert te organiseren en kunnen ook de relatie houden met de viering van het 800-jarig bestaan van de stad Dordrecht, dat ook naar 2021 is verplaatst. Enig voorbehoud blijft uiteraard op zijn plaats  gezien de ontwikkelingen rond corona.

Voor alle mensen die een toegangsbewijs hebben gekocht voor ons Jubileumconcert geldt dat zij die kaart kunnen beschouwen als toegangsbewijs/voucher voor toegang tot het Jubileumconcert op vrijdag 12 maart in 2021. U kunt die t.z.t. kosteloos omruilen voor een nieuw toegangsbewijs. Mensen die verwachten daar geen gebruik van te zullen maken en hun kaart willen inleveren, hebben recht op teruggave van de toegangsprijs (€ 25,- per toegangsbewijs). Wij zullen waar mogelijk mensen daarover direct informeren, doch we beschikken niet over emailadressen of adresgegevens van alle bezoekers.

Mocht u gebruik willen maken van de teruggaveregeling en u heeft daarover geen apart bericht ontvangen, wilt u zich dan melden via [email protected]. Dan kunt u uw kaarten inruilen en zorgt MOV voor restitutie van het aankoopbedrag.